“Vi måste bli fler!” Måhända en av de vanligaste fraserna som yppas i föreningssverige. Nästan jämt då jag hör  den så kommer jag att tänka...