Sen jag flyttade till landsbygd har jag ändrat min uppfattning av att det är främst i staden som makten finns....