Varför gör vi på detta viset? Om en fråga som kan bygga rörelser. Det finns många saker man som rörelse kan kämpa med. Kanske har...