Välkommen

Vi skriver denna blogg för att ställa en rad livsviktiga frågor som vi tycker diskuteras alldeles för lite. Den handlar om kollektiv krisberedskap, organisering, resurser, civilisationens kris och vad som återstår att göra.

Hur kan vi göra det bästa av den tid vi har, när civilisationen nu rusar in en perfekt storm av kriser, minskad tillgång till olja, instabil handel, skadade ekosystem och osäker demokrati?

Vi gör inga detaljerade profetior om hur framtiden ser ut, men vi tror det är säkert att många kriser kommer fortsätta och förvärras. Och att vi närmar oss ett slut på mycket av det vi är vana vid. Vi tror att det är av yttersta vikt att vi är förberedda på detta så att vi kan hantera det på ett så konstruktivt sätt som möjligt. Detta är ingen tid för att ge upp. Det är fortfarande – mer än någonsin – meningsfullt att organisera oss. Vi skriver därför om de möjligheter vi realistiskt har för att göra framtiden bättre. Vi strävar varken efter att bloggen ska vara dyster eller hoppfull. Vi vill att den ska vara användbar.

En stor del av kraften för att komma igenom krisen tror vi ligger hos folkrörelser och andra sociala rörelser. Därför kommer vi dela med oss mycket av våra erfarenheter och kunskaper om att organisera oss på bra sätt. Vi tror också att mycket av den krisrespons vi behöver, inte kommer vara centraliserad – den kommer inte från riksdagen eller innerstan, vi tror att kommer framförallt från andra platser, i periferin.

Med de teman vi vill skriva om, kanske bloggen verkar väldigt spretig i början. Vi tar risken. Världen är spretig. Men förmodligen kommer kopplingarna mellan våra olika ämnen bli tydligare med tiden.

Bloggens namn, “Folkrörelsen vid världens ände” är inte ett namn på en ny rörelse eller organisation, det är vårt eget namn på den mångfald av rörelser som försöker bidra till att vi bättre klarar igenom de kommande decennierna med så mycket medmänsklighet, demokrati och ekosystem i behåll som möjligt.

Det vi skriver är byggt på egna erfarenheter och slutsatser, intervjuer, andras forskning och annat.

Till bloggens senaste inlägg