Organisering för framtiden – och om att skriva blogg

Hur kan vi organisera oss för att uppnå ett bättre samhälle? Det är en fråga som står i centrum för mycket av mitt engagemang och mina tankar just nu.

Folkrörelserna har drivit igenom enorma samhällsförändringar och varit helt centrala i att bygga upp mycket av det som är bra i det här landet. En stor del av befolkningen är fortfarande engagerad i förenings-Sverige, i allt från sin lokala idrottsförening till politiska organisationer. Samtidigt ser jag ett civilsamhälle där marknadisering och professionalisering tagit allt större plats, som verkar i en tid då samhällsproblem individualiseras och där samhället präglas alltmer av polarisering. Mellan stad och land, rik och fattig, och mellan människor som bara inte rör sig i samma kretsar. Jag tror inte att det behöver vara så. Jag ser även en hopplöshet som brett ut sig, en tappad tro på att man verkligen kan förändra något. Rörelser riskerar därmed att bli ett projekt utan mål, organisering för sin egen skull. Vi lever mycket riktigt i en tid med utmaningar som kan verka oöverstigliga, med klimathotet och miljöförstöring som den stora fonden. Jag tror att folkrörelserna har en viktig del i att mejsla fram svar på detta; att vanliga människor arbetar tillsammans för att lösa samhällsfrågor. Det har hänt tidigare att folkrörelser tillsammans drivit igenom förändringar som verkade omöjliga. Så hur ska vi organisera oss för att uppnå ett bättre samhälle? I denna fråga ligger en rad följdfrågor. Hur kan vi organisera välfärd i tider med knappa resurser och kris? Hur ska alla få mat? Hur jobbar man tillsammans i en grupp så att uppnår det man vill uppnå – i sin by, i sin lokala miljöförening, i nationella nätverk? Hur bemöter man människor som står långt ifrån en? Hur får man samhället att ställa om från fossila bränslen, när folk fryser och återstart av oljekraftverk är vad som värmer upp hemmen igen? Allt detta hänger ihop, från det lilla vardagliga till det väldigt stora. Jag hoppas att denna blogg ska kunna väcka viktiga samtal, så små frön av inspiration och bidra till att vi på olika håll av samhället på allvar börjar mejsla fram svar och förverkliga dem.

Själv har jag varit föreningsengagerad sen tidiga tonåren då jag satte upp min första affisch på min lilla stads kommunala anslagstavla. Jag har engagerat mig både partipolitiskt, i partipolitiskt obundna föreningar och i kampanjer av olika slag. Miljö har alltid varit en av de röda trådarna. Jämlikhet en annan. Jordbruk och frågor om stad och land är för mig områden där många trådar löper samman. Jag är intresserad av förändringsarbete som uppnår saker, oavsett hur ospännande eller oglamourös den kampen ser ut. Jag tror egentligen inte på utopier, utan på att ta konkreta steg för att förbättra saker, med bas i den verklighet man idag lever i. Det finns många saker jag vet en hel del om, och mycket jag inte vet så mycket om. Jag tänker att det är precis så det ska vara. Min ambition med att skriva är att det ska vara en del i något större. En pusselbit som jag inte har, kanske någon annan har?

Moa

Kommentera gärna!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *